banner kolo
znaczek
siedleckie pzl

Strona PZŁ Kalendarz Myśliwego Zasady Selekcji Prawo Łowieckie Kuchnia Myśliwska

   KOMUNIKATY
    Nasze Koło
    Członkowie Koła
    Historia Koła
    Aktualności
    Komunikaty
    Galeria
    Nasze Trofea
    Strzelectwo
    Artykuły
    Ciekawe Strony

MAJ 2015

Siedlce, 12.05.2015

KOMUNIKAT

1.         W dniu 07.06.2015 o godz. 13:00 na strzelnicy w Balach odbędzie się szkolenie z zakresu regulaminu polowań, zasad gospodarki zwierzyną oraz udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu odbędzie się przestrzeliwanie broni połączone z treningiem strzeleckim. Obecność członków Koła na szkoleniu i przestrzeliwaniu broni jest obowiązkowa. Koledzy, którzy ich nie odbędą, nie będą dopuszczani do polowań.

2.    Celem minimalizowania rosnących szkód łowieckich, Zarząd Koła prosi o zintensyfikowanie polowań na dziki na wszystkich zasiewach, a w szczególnie zasiewach kukurydzy. Fakt dyżurowania przy polach prosimy zgłaszać do Łowczego Koła.

3.         Na wniosek złożony podczas Walnego Zgromadzenia, Zarząd Koła ustanawia punkt ważenia tusz zwierzyny strzelonej w obwodach siedleckich, pobieranych na użytek własny. Punkt znajduje się w chłodni Koła umieszczonej u Kolegi Łowczego (adres: Krynica 7). Każda tusza pobierana na użytek własny musi być zważona komisyjnie, a następnie rozliczona w terminie 7 dni przez pobierającego ją myśliwego.

4.           Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, każdy członek Koła jest zobowiązany do odpracowania 3 dniówek prac społecznych. W celu ich usprawnienia Zarząd Koła powołał gospodarzy obwodów i przypisał poszczególnych kolegów do wybranych obwodów. Każdy z Kolegów w terminie do 07.06.2015 (tj. do szkolenia w Balach) ma obowiązek skontaktować się z wyznaczonym gospodarzem obwodu celem ustalenia terminu i zakresu prac społecznych. Przynajmniej dwie z trzech dniówek muszą zostać odpracowane do 31.08.2015. Ustala się równowartość 1 dniówki na 100 zł.

5.         W celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na korespondencję prosimy Kolegów posiadających adresy e-mail o ich podanie, aby w przyszłości bieżące komunikaty mogły być wysyłane drogą elektroniczną.

6.     Wszystkich Kolegów zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Koła www.polowanie.siedlce.pl     na której zamieszczane są bieżące informacje z życia Koła oraz prac Zarządu.

7.         Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia, Zarząd Koła przesyła Zasady gospodarki finansowej i gospodarki zwierzyną na lata 2015/2016. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.


"Darz Bór"
Zarząd Koła
"Racjonalnego Polowania"

PrezesŁowczySkarbnikSekretarz
Janusz ZawalichDariusz DymowskiMarek GutkowskiEmil SzczuchniakMARZEC 2015


Siedlce, 16.03.2015

KOMUNIKAT

        Zarząd Koła Łowieckiego "Racjonalnego Polowania w Siedlcach uprzejmie informuje, że w dniu 26.04.2015 (niedziela) odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła "Racjonalnego Polowania". Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych w Siedlcach ul. Bema 4.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wręczenie odznaczeń.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Koła.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Koła.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za ubiegły rok gospodarczy 2014/2015.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Koła.
 13. Wybór Zarządu Koła.
 14. Zgłoszenie kandydatur na poszczególne funkcje w Zarządzie.
 1. Zamknięcie listy kandydatów.
 2. Głosowanie.
 1. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 2. Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Łowiecki w Siedlcach i w Przemyślu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Koła na rok 2015/2016.
 4. Zatwierdzenie zasad gospodarki finansowej na rok 2015/2016.
 5. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków, projektów oraz ich przegłosowanie.
 6. Wolne głosy.
 7. Zakończenie.
              Obecność Członków Koła na zebraniu obowiązkowa.
              Zarząd Koła prosi Kolegów o przybycie na zebranie w strojach organizacyjnych.

"Darz Bór"Sekretarz KołaPrezes Koła
Wiesław PaciorekStanisław GórskiKOŁO ŁOWIECKIE „RACJONALNEGO POLOWANIA" W SIEDLCACH
ul. Śmiała 17E/19, 08-110 Siedlce
Bank Spółdzielczy w Siedlcach 89 9194 0007 0025 5820 2000 0010


wejmutka dab
szyszka acorn wejmutka dab szyszka acorn wejmutka dab szyszka acorn wejmutka dab acorn

najlepsze Koło Łowieckie "Racjonalnego Polowania"
ul. Śmiała 17E/19, 08-110 Siedlce
Webmaster - Emil Szczuchniak
email
Napisz do nas.