banner kolo
znaczek
siedleckie pzl

Strona PZŁ Kalendarz Myśliwego Zasady Selekcji Prawo Łowieckie Kuchnia Myśliwska

   HISTORIA KOŁA
    Nasze Koło
    Członkowie Koła
    Historia Koła
    Aktualności
    Komunikaty
    Galeria
    Nasze Trofea
    Strzelectwo
    Artykuły
    Ciekawe Strony


              90-cio lecie Koła Łowieckiego „Racjonalnego Polowania” w Siedlcach

              Uroczystość związana z jubileuszem Koła odbyła się w dniu 17.06.2012r. o godz. 11:00 przy pomniku Tadeusza Kościuszki przy ul. Józefa Piłsudskiego w Siedlcach. W uroczystości tej w głównej roli wystąpili członkowie Koła i ich rodziny, oraz licznie zaproszeni goście, a wśród nich Prezydent Miasta Siedlce, Pan Wojciech Kudelski i Wójt Gminy Siedlce, Pan Mirosław Bieniek.
             Obchody rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych przed pomnik T. Kościuszki. Centralnym elementem tego wydarzenia było nadanie sztandaru KŁ „Racjonalnego Polowania” ufundowanego przez członków Koła i odznaczenie go najwyższym odznaczeniem myśliwskim - „Złomem”. Odczytano list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego. Następnie zabrał głos oraz przekazał upominek Prezydent Miasta Siedlce, Pan Wojciech Kudelski. Poświęcenie sztandaru nastąpiło podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele Św. Stanisława, w oprawie muzycznej sygnalistów łowieckich, zespołu „Pasja”.
             Druga część uroczystości obchodów 90-cio lecia Koła odbyła się w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Po odczytaniu monografii Koła wręczono odznaczenia kolegom myśliwym.
 • Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej zostali odznaczeni:
  • Kol. Marek Gutkowski
  • Kol. Roman Wolski
  • Kol. Zenon Troć
 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadano:
  • Kol. Dariusz Dymowski
  • Kol. Wiesław Paciorek
  • Kol. Stefan Sikorski
  • Kol. Antoni Wąsikowski
  • Kol. Henryk Zieliński
  • Kol. Maciej Szlagowski
              Odznaczenia dokonali Przewodniczący Okręgowej Rady łowieckiej PZŁ w Siedlcach, Kol. Adam Stępniak w asyście Łowczego Okręgowego Zarządu PZŁ w Siedlcach, Kol. Adama Wróblewskiego.
              Swoją obecnością zaszczycił nas również, oraz zabrał głos Starosta Siedlecki, Pan Zygmunt Wielogórski. Uroczystość uświetniła grupa taneczna z Sarnak (polonez recytacją fragmentów „Pana Tadeusza”) oraz wystawa trofeów myśliwskich Kol. Dariusza Dymowskiego i Kol. Andrzeja Ługowskiego – członków naszego Koła. Biesiadzie towarzyszyła muzyka taneczna.
              Dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w organizacji obchodów, a w szczególności kolegom:
 • Kol. Stanisławowi Górskiemu
 • Kol. Dariuszowi Dymowskiemu
 • Kol. Wiesławowi Paciorkowi
 • Kol. Markowi Gutkowskiemu
 • Kol. Krzysztofowi Komarowi
 • Kol Andrzejowi Ługowskiemu
 • Kol Wojciechowi Nowakowi
 • Kol Leszkowi Trebnio
Wszystkim myśliwym KŁ „Racjonalnego Polowania” gratulujemy i życzymy „Darz Bór”.

zredagował: Kol. Marek Gutkowski           Poniżej prezentujemy sztandar upamiętniający jubileusz 90-cio lecia Koła Łowieckiego Racjonalnego Polowania w Siedlcach. Awers zdobi haft inspirowany historycznym znaczkiem Naszego Koła, a rewers i głowica nawiązują do symbolu Polskiego Związku Łowieckiego. Z okazji obchodów powstała również pamiątkowa statuetka, którą można obejrzeć poniżej.szlagowski awers
Projekt awersu. Awers jubileuszowego sztandaru
Koła Łowieckiego Racjonalnego Polowania w Siedlcach
(kliknij aby powiększyć).

szlagowski rewers
Projekt rewersu. Rewers jubileuszowego sztandaru
Koła Łowieckiego Racjonalnego Polowania w Siedlcach
(kliknij aby powiększyć).

glowica statuetka
Głowica sztandaru
(kliknij aby powiększyć).
Pamiątkowa statuetka upamiętniająca jubileusz
(kliknij aby powiększyć).

tablica
Pamiątkowa tablica
(kliknij aby powiększyć)
.

Zdjęcia wykonał Pan Grzegorz Zarzycki z Salonu Fotografii Cyfrowej.Jak wynika z opowieści najstarszych nemrodów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie myśliwych, Koło Łowieckie Racjonalnego Polowania  powstało w Siedlcach w 1922 roku.


     Kolega Jan Pietrasik pamiętający czasy przedwojenne twierdzi, że w okresie tym działało w Siedlcach  stowarzyszenie myśliwych dzierżawiących niezależnie, tereny okolicznych wsi. Kolega Jan Pietrasik zapamiętał, że do koła należeli: Feliks Hłasko, Henryk Jabłoński, Jan Kurzawa, Józef Próchniewicz, Wiktor Kwiek, Stanisław Wierzejski, Szymon Zbucki oraz ksiądz parafii Pruszyn.
znaczek
jarosz
Franciszek Jarosz
- pierwszy powojenny
łowczy koła

       Nazwa "Koło Łowieckie Racjonalnego Polowania" była używana już w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego stulecia. Świadczy o tym zamieszczony  powyżej projekt znaczka wykonany przed wojną dla Naszego Koła.  Był on eksponowany między innymi na wystawie łowieckiej w Poznaniu w 1934 roku, co potwierdza wzmianka w pozycji 65 w katalogu J.W. Kobylańskiego z tejże wystawy.  Kolejny raz symbol ten pojawił się w roku 1937 na wystawie łowieckiej  w Warszawie co zostało ponownie odnotowane w katalogu z wystawy autorstwa J.W. Kobylańskiego pod pozycją 92.

   Kopię projektu sporządzonego przez inżyniera architekta Wacława Piaseckiego udostępnił siedlecki kolekcjoner.
       W 1945 roku z inicjatywy przedwojennych myśliwych i nowych, którzy przybyli po wojnie, stworzone zostało koło łowieckie. Koło gospodarowało na 66 tys. ha.   Ten stan trwał do 1960 roku. W 1952 roku powstały obwody łowieckie i zostały określone zasady prowadzenia polowań. Na pożegnanie "starego porządku " zorganizowano polowanie na terenach przyległych do Korczewa. Polowało 16 myśliwych, w tym dwóch zaproszonych gości. Każdy myśliwy wynajmował dwóch naganiaczy i miał dla nich prowiant. Polowano w kotły. Stan zajęcy był tak dobry, że w czasie polowania furmanka 3 krotnie odwoziła upolowane zające na kwaterę.

     Po wojnie prezesem koła był Józef Próchniewicz, łowczym początkowo był Franciszek Jarosz, w latach 1951 - 1957 funkcję łowczego w kole pełnił Jan Pietrasik, po czym znów łowczym został wybrany Franciszek Jarosz.
prochniewicz
Dr Józef Próchniewicz
- pierwszy Prezes Koła
       26 listopada 1975 roku Polski Związek Łowiecki odznaczył Nasze Koło, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

tekst: Marek Zychowiecki
fotografie archiwalneWspomnienia Kolegi Janusza Sikorskiego
 
       ...Pragnę wspomnieć, że swoją przygodę łowiecką w naszym Kole zaczynał kol. Janusz Sikorski, postać powszechnie znana w polskim łowiectwie, człowiek który całe życie związał z łowiectwem. Po skończeniu studiów na Wydziale Leśnictwa podjął pracę na tym w Wydziale. Później pracował w Zarządzie Głównym PZŁ kierując działem hodowli. Następnie pracował w Zarządzie Lasów Państwowych w Dziale Gospodarki Łowieckiej. W latach 1971-91 był Dyrektorem Departamentu Łowiectwa w Ministerstwie Leśnictwa. Jest autorem wspaniałych opowiadań myśliwskich i znanych z "Łowca Polskiego" wierszyków "Cienkim śrutem". Współzałożyciel i aktywny działacz Polskiego Klubu Safari. Nadal aktywnie poluje, trochę w Afryce i trochę w kraju. Pozostały wolny czas poświęca drugiej pasji - wędkarstwu. Oto jego wspomnienia o związkach z naszym Kołem.

jsikoski
Kolega
Janusz Sikorski
           W latach 1947-51 byłem uczniem Gimnazjum im. Stefana Żółkiewskiego w Siedlcach.
          Ani mój Dziad ani Ojciec nie polowali, chociaż Ojciec był w tych latach na białych niedźwiedziach- ale nie w charakterze myśliwego. Wspominam o tym bowiem sam się zastanawiam skąd wzięła się ta moja pasja łowiecka, która z podlaskich pól zaprowadziła mnie w najdalsze zakątki świata i której poświęciłem wiele życia prywatnego i pracę zawodową. Z wielką przyjemnością wspominam  te czasy, kiedy jako naganiacz uczestniczyłem w polowaniach na zające organizowanych przez Koło Łowieckie Racjonalnego Polowania. Koło wtedy wydzierżawiało liczne gminy, pamiętam ich nazwy: Krześlin, Hołubla, Domanice, Korczew, Zbuczyn, Mordy, Suchożebry i pewnie inne których już nie pamiętam. Oceniam, że koło posiadało około 50 tysięcy hektarów. Polowało się tylko na zające i kuropatwy. Sarna występowała sporadycznie i tylko w okolicach Rzeszotkowa i Brzozowa.
         Prezesem koła był dr. Józef Próchniewicz - znany lekarz stomatolog, łowczym był prawnik - Franciszek Jarosz.  

jsikoskiKolega Janusz Sikorski
ze strzelonym kozłem.
         Te dwie postacie wspierane przez aktywnych członków Koła, którymi jak zapamiętałem byli Wacław Perycz, Zb. Kamiński, W.Dmowski, St. Zowczak, Sz. Chaberski, Sz. Zbucki,       L. Międzychowski, H. Jabłoński, St. Zychowiecki, J. Pietrasik, A. Wolski, K. Rzędzian, stwarzały niepowtarzalną atmosferę.
      Właśnie dr. Próchniewicz, wczesnym rankiem dał mi dubeltówkę i pod Jego okiem pozwolił mi strzelić do wrony, która przeciągała nad podwórkiem gdzie była zbiórka.
        Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozwolenia na broń zostałem jednogłośnie przyjęty na członka Koła. Polowałem wiele lat i lata te wspominam z ogromną atencją. Dziś wiem, że w kole są inni ludzie i inne stany, ale klimat Podlasia i podlaskie krajobrazy muszą zastąpić zwierzynę, której niestety jest coraz mniej.
        Idolem moim był Wacław Perycz. Partyzant, prześladowany przez "władzę ludową. Jemu właśnie poświęciłem pierwsze opowiadanie łowieckie p.t "Wacek" znajdujące się w mojej książce "Moje przygody łowieckie".

     Polowania w kole pozostały w mojej pamięci na zawsze. Do dziś widzę wspaniałe strzały do zajęcy w wykonaniu W. Perycza, Z. Szlagowskiego i W. Dmowskiego.
  Nie można zapomnieć pewnego polowania w Platerowie nad Bugiem, na którym strzeliłem pierwszego
w życiu wilka. Był to rok 1952.
Na polowaniu tym wilka pozyskał również Kolega Zowczak na dowód czego załączam zdjęcie z dedykacją.

wilk
Kolega Zowczak ze strzelonym
przez siebie wilkiem.
dedykacja
Dedykacja na drugiej stronie zdjęcia
dla
Kol. Janusza Sikorskiego.

podpis Wspomnienia Kol. Janusza Sikorskiego słowem wstępu opatrzył Kol. Stefan Sikorski.

piska
Kolega Janusz Sikorski razem z Kolegą Dariuszem Dymowskim na polowaniu w Puszczy Piskiej.

afryka
Janusz Sikorski na przed ostatniej w swoim życiu wyprawie do Afryki.

kudu
Janusz Sikorski razem z Kolegą Dariuszem Dymowskim przy kudu.

safari
Jedno z ostatnich zdjęć Kolegi Janusza Sikorskiego zrobione na kilka tygodni przed śmiercią.


wejmutka dab
szyszka acorn wejmutka dab szyszka acorn wejmutka dab szyszka acorn wejmutka dab acorn

najlepsze Koło Łowieckie "Racjonalnego Polowania"
ul. Śmiała 17E/19, 08-110 Siedlce
Webmaster - Emil Szczuchniak
email
Napisz do nas.